TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı'nın Amacı

Kuzey Yıldızı Programı’nda amacımız aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, tüm yıl dahilinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile iyi örnekleri birbirinden öğrenerek paylaşmak ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimini sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır.

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı'nda Ne Değişti?

Amacımız en iyiyi seçmek değil, herkesin birbirinden öğreneceği sürdürülebilir gelişimlerini sağlayacağı bir platform oluşturmak. Bu sebeple bu seneki Kuzey Yıldızı programının üzerinde 3 ana kalemde güncellemeler yaptık:

1) Program kapsamını, geçmiş tecrübelerimizi de değerlendirerek masaya yatırdık ve bugün şirketlerimize bir yol haritası çizecek bir altyapı kurmaya çalıştık. Özellikle sürdürülebilirlik, çevre, topluma geri kazanma konularında, B-Corp kriterlerini değerlendirme kapsamımızın içine aldık. TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak kurduğumuz çalışma grubu  ile strateji, İnovasyon, iş modelleri alanlarında şirketlere yol gösterecek içerikler geliştirdik.

2) Ödül yapısını değiştirerek, sadece bir tane Kuzey Yıldızı değil alt kategorilerde kendini ispatlamış firmalarımızı ortaya çıkarmayı hedefledik. Kuzey Yıldızı Büyük Ödülü’nün yanı sıra bu sene farklı kategorilerde de ödüller vermeyi planlıyoruz.

3) Sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmak için bütün yıla yayılan, içinde seminerler, araştırmalar, eğitimler ve söyleşilerin bulunduğu inisiyatifler hayata geçireceğiz.

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Program Kapsamı

“Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı” sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Program için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek. Program dahilinde her yıl başvuran firmalar arasında değerlendirme yapılarak TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri takdim edilecektir.

Program sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak. Projenin en önemli çıktısının, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak olması bekleniyor.

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programına Katılım Koşulları

Başvuracak Aile Şirketleri İçin Koşullar

Kuzey Yıldızı Programı'na Katılım Koşulları

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı 2021 için başvuracak aile şirketlerinin:

sanayi, ticaret, hizmet faaliyeti olması,

halka açık olmaması,

hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Kuzey Yıldızı Programı'na sadece aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabilecektir. Programa başvurabilmek için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Başvuru ücretleri:

TAİDER Üyeleri için: 6.000TL+KDV

Üye dışı katılımlar için: 9.000TL+KDV

Kuzey Yıldızı Programı 2021 Başvuru Süreci: 01.06.2021-15.07.2021

Kuzey Yıldızı Programı 2021 başvuruları için tıklayınız.

Başvurunuzu tamamladığınızda dernek merkezimiz sizinle iletişime geçecektir.

 

Proje Ortaklarımız

Proje Ortaklarımız:

POLARIS, TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) üye ülkelerinin kabul ettiği “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde aile şirketlerinde sürdürülebilir işletme modellerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik yol haritasını belirleyen bir girişimdir.

Sürdürülebilirlik yolculuğunun bir tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olan B-Corp hareketi tarafından geliştirilen Polaris Etki Değerlendirme Testi (Polaris Impact Assestment) aile şirketlerine, faaliyetlerini kapsamlı bir ölçüm ile değerlendirmelerini sağlayan bir çevrim içi testtir. Testi dolduran aile şirketlerine sürdürülebilir iş modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklaşım ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkânı vermektedir.

İlgili bağlantılar: 

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork  

http://www.fbn-i.org/sustainability

Program Sürecinde Değerlendirilecek Boyutlar
  • Kurumsal Yönetim
  • Çalışanlar
  • İş Modeli
  • Çevre
  • Toplum
  • Gelecek Nesiller
Program Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Program Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Alanında tek ödül olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı sürecinde kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

Program Sürecinde Değerlendiricilik Nedir?

Kuzey Yıldızı Programı için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Program süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerdir. Bu sürece katılacak kişilerden de bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulayabileceklerdir. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

Kuzey Yıldızı 2021 Değerlendirici başvurusu için tıklayınız!

Başvurunuzu tamamladığınızda dernek merkezimiz sizinle iletişime geçecektir.

Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterleri

Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterleri

1. Temel özellikler:

Eğitim: En az 4 yıllık üniversite (teknik veya idari bölüm) lisans diplomalı olmak

Mesleki Kariyer: En az 3 yıllık aile şirketlerine yönelik yöneticilik deneyimine ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak

Yaş: 25 yaşından gün almış olmak

 2. Tercih sebepleri:

Kalite sistemleri (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği vb.), insan kaynakları yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere diğer yönetsel süreçlerde de (İş geliştirme, risk yönetimi, yalın üretim vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Aile şirketi sahibi veya gelecek nesil üyesi olmak

Kıdemli danışman veya yönetici danışman seviyesinde olmak

 3. Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler:

Değerlendirme sırasında olumlu, önyargısız davranmak,

Grup çalışmalarında aktif rol alabilmek,

Aile şirketlerinin zorluklarını/sınırlarını anlayabilmek

Bütünsel bakabilme ve rekabet gereksinimlerini anlayabilme yeteneğine haiz olmak

Karmaşık ve yoğun konuları kısa zamanda gözden geçirebilmek ve aktarabilmek,

İnsanların düşünce ve davranışlarını anlayabilmek,

İnsanlarla kolay ilişki kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek,

Yönetim kavramlarını karşılaşılan spesifik durumlara uygulayabilmek, karar ve sorumluluk gerektiren noktalarda uygulayabilmek,

Kuruluş ve ekip yapılarını üst düzeyde inceleyebilmek

Gerçekleri ve bulguları dengeli bir şekilde inceleyebilmek, değerlendirebilmek,

Çelişkileri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek,

Analitik düşünmek,

Sözlü ve yazılı iletişimi etkili kurabilmek,

Değerlendirici Sorumluluk ve Görevleri

1. Değerlendirici: Kuzey Yıldızı Ödülü sürecinde Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından görevlendirilen ve ilgili modelin eğitimini almış kişidir.

TAİDER tarafından düzenlenen 2 günlük eğitimlere ve diğer yan eğitimlere katılmak

Başvuru raporunu okuyarak, bireysel çalışma aşaması için beklenen değerlendirmeleri yapmak, bireysel çalışma dokümanını doldurmak,

En az 2 kere gerçekleştirilecek değerlendirme ekibinin yapacağı masa başı uzlaşım toplantısına katılmak,

 Planlanan saha ziyaretlerinde yer almak ve değerlendirme sürelerine uyum göstermek

Etik sözleşmesini imzalamak ve etik şartlara uymak (EK:1 Kuzey Yıldızı Ödülü Değerlendirici Etik Sözleşmesi)

 

2. Mentor: Değerlendirme ekibi içinden en az 2 yıl değerlendiricilik yapmış Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından atanan deneyimli/kıdemli değerlendiricidir.

 Mentor da bir değerlendirici olup kendisine atanan firmaları değerlendirme sürecini yönetmek

Diğer değerlendiricilerin değerlendirme raporunun içeriğinin kuruluşu ve uygulamalarını yansıtacak şekilde ve anlaşılır hazırlanmasında değerlendiricileri yönlendirmek,

 

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin geri bildirim raporlarında dil bütünlüğü ve yorumlarla puanların uyumu açısından düzeltme ihtiyacı görmesi durumunda, ilgili geri bildirim raporlarının değerlendirici ekip tarafından yeniden gözden geçirilmesini sağlamak.

Kuzey Yıldızı Hakkında Videolar

Family Business as a Force for Good

2019 Kuzey Yıldızı Tanıtım Filmi

TAİDER Kuzey Yıldızı Röportajları-1

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi - Kuzey Yıldızı Ödülleri

28 Şubat 2017 Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

2018 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri Süreci

TAİDER Kuzey Yıldızı Röportajları-2

2017 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri Süreci

Uluslararası FBN Polaris Hareketi Tanıtımı

2018 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleriü Sahiplerini Buldu