Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi Amacı

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi Amacı: Aile Şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır.

Proje Kapsamı

TAİDER’in Kuzey Yıldızı Projesi sürdürülebilirlik için dört bileşeni barındırıyor: Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü, Değerlendiriciler ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları.

Aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini ölçümleyebilme imkânı veren “Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi”, çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için yaratılan etkiyi puanlıyor ve geri besleme raporu sunuyor.. Test, İngilizce dışında ilk kez Türkçe olarak sunulmaktadır.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri

“Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri”, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ödül için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek.

Ödül sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak. Projenin en önemli çıktısının, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak olması bekleniyor.

Etki değerlendirme testini yüzde 100 tamamlayan aile şirketleri için takım çalışması ve birbirlerinden öğrenerek gelişme fırsatı sunan “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları” oluşturuldu. TAİDER tarafından organize düzenli toplantılar ile şirketler, sürdürülebilirlik yolculuğunda birlikte yürüyecek.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri

Başvuracak Aile Şirketleri İçin Koşullar

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü 2020 için başvuracak aile şirketlerinin:

 • üretim faaliyeti olması,
 • halka açık olmaması,
 • hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Başvurular BÖİ ve KOÖİ ayrımına göre aynı ölçütlerle iki farklı kategoride değerlendirilecektir.

Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ):  Çalışan sayısı 250 ve üzeri veya cirosu 250 Milyon TL ve üzeri.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOÖİ): Çalışan sayısı 250’den az veya cirosu 250 Milyon TL’den az.

Kuzey Yıldızı Ödülü’ne sadece aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabilecektir. Ödüle başvurabilmek için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvurunun geçerli olması için, ilan edilen tarihte başvuru dosyasını teslim etmiş ve başvuru ücretini yatırmış olmak gereklidir. Başvuran şirketler arasından saha ziyareti ile değerlendirme aşamasına kalanlar, saha ziyareti için belirtilen bedeli ayrıca ödeyecektir.

Kuzey Yıldızı Ödülü’ne başvuran aile işletmelerinin en çok şirketlerinden 2 kişi ile kurum için başvuru dosyası hazırlama eğitimi almaları ve süreçte görev alacak en çok 2 değerlendirici görevlendirmeleri zorunludur.

Başvuru ücretine; kurum içi eğitim, 2 tam gün konaklamalı değerlendirici eğitimi ve 6 adet değerlendirici yan eğitimleri dahildir.

Kuzey Yıldızı Ödülleri 2020 başvuruları için tıklayınız!

Başvurunuzu tamamladığınızda dernek merkezimiz sizinle iletişime geçecektir.

Proje Ortaklarımız

ARGE Danışmanlık; ödül süreci tasarım ve uygulama danışmanı olarak, Kuzey Yıldızı Ödülleri sürecinde TAİDER’e çok değerli katkıları ile proje ortaklığı yapmaktadır. 

POLARIS, TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) üye ülkelerinin kabul ettiği “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde aile şirketlerinde sürdürülebilir işletme modellerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik yol haritasını belirleyen bir girişimdir.

Sürdürülebilirlik yolculuğunun bir tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olan B-Corp hareketi tarafından geliştirilen Polaris Etki Değerlendirme Testi (Polaris Impact Assestment) aile şirketlerine, faaliyetlerini kapsamlı bir ölçüm ile değerlendirmelerini sağlayan bir çevrim içi testtir. Testi dolduran aile şirketlerine sürdürülebilir iş modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklaşım ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkânı vermektedir.

Ödüle başvuracak şirketlerin bu testi doldurarak kendi kendilerini ölçmeleri önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 

http://www.taider.org.tr/surdurulebilirlik.aspx

İlgili bağlantılar: 

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork  

http://www.fbn-i.org/sustainability

Ödül Sürecinde Değerlendirilecek Boyutlar

Çalışanlar: Yönetim, Kurum Çalışanları, Kurum kültürü   

Çevre: Kurumun faaliyetleri ile bağlantılı çevresel etkileşim alanları

Toplum: Paydaşlar – Şirketi etkileyen ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen taraflar

Gelecek Nesiller: Aile, Aile Anayasası, Aile Geçiş Planlaması, Kültür, Gelişim/Yetiştirme

Yönetişim: Uzun dönemli bakış, planlama, strateji ve hedefler, üst yönetim kültürü, Yönetim Kurulu İşleyişi

Finansal: Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında finansal kaynakların yönetimi

TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri'nde Roller

TAİDER: Sürecin sahipliği ve koordinasyonu

DEĞERLENDİRİCİLER: Değerlendirme metodolojisine uygun verileri değerlendirme ve saha ziyaretleri gerçekleştirme, jüri için final puan raporunu oluşturma

JÜRİ: Metodoloji üzerinden final puan raporlarını değerlendirme ve ödül sahiplerini belirleme

ARGE: Ödül süreci tasarım ve uygulama danışmanı

TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri Kategorileri

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250+ veya 250+ Milyon TL ciro

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250’den az veya Cirosu 250 Milyon TL’den az

Ödül Sürecinde Değerlendiricilik Nedir?

Kuzey Yıldızı Ödül’ü için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Ödül süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerdir. Bu sürece katılacak kişilerden de bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulayabileceklerdir. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

Kuzey Yıldızı 2020 Değerlendirici başvurusu için tıklayınız!

Başvurunuzu tamamladığınızda dernek merkezimiz sizinle iletişime geçecektir.

Ödül Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Alanında tek ödül olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

Kuzey Yıldızı Ödülleri Değerlendirici Başvuru Kriterleri

Kuzey Yıldızı Ödülleri Değerlendirici Başvuru Kriterleri

 1. Temel özellikler:
 • Eğitim: En az 4 yıllık üniversite (teknik veya idari bölüm) lisans diplomalı olmak
 • Mesleki Kariyer: En az 3 yıllık aile şirketlerine yönelik yöneticilik deneyimine ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
 • Eğitimler: Denetim/Değerlendirme, Takım Çalışması, Liderlik, Süreç Yönetimi vb. konularda eğitim almış olmak.
 • Yaş: 25 yaşından gün almış olmak

 1. Tercih sebepleri:
 • Kalite sistemleri (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği vb.), insan kaynakları yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere diğer yönetsel süreçlerde de (İş geliştirme, risk yönetimi, yalın üretim vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Aile şirketi sahibi veya gelecek nesil üyesi olmak
 • Kıdemli danışman veya yönetici danışman seviyesinde olmak
 • Baş Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler;
 • Önceki senelerde saha tecrübesi olması
 • Ekibe liderlik yapabilmek,
 • Zamanı etkili yönetebilmek,
 • Çatışmaları sonuç odaklı çözebilmek,

 1. Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler:
 • Değerlendirme sırasında olumlu, önyargısız davranmak,
 • Grup çalışmalarında aktif rol alabilmek,
 • Aile şirketlerinin zorluklarını/sınırlarını anlayabilmek
 • Bütünsel bakabilme ve rekabet gereksinimlerini anlayabilme yeteneğine haiz olmak
 • Karmaşık ve yoğun konuları kısa zamanda gözden geçirebilmek ve aktarabilmek,
 • İnsanların düşünce ve davranışlarını anlayabilmek,
 • İnsanlarla kolay ilişki kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek,
 • Yönetim kavramlarını karşılaşılan spesifik durumlara uygulayabilmek, karar ve sorumluluk gerektiren noktalarda uygulayabilmek,
 • Kuruluş ve ekip yapılarını üst düzeyde inceleyebilmek
 • Gerçekleri ve bulguları dengeli bir şekilde inceleyebilmek, değerlendirebilmek,
 • Çelişkileri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek,
 • Analitik düşünmek,
 • Sözlü ve yazılı iletişimi etkili kurabilmek,

Değerlendirici Sorumluluk ve Görevleri

 1. Değerlendirici: Kuzey Yıldızı Ödülü sürecinde Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından görevlendirilen ve ilgili modelin eğitimini almış kişidir.
 • TAİDER tarafından düzenlenen 2 günlük eğitimlere ve diğer yan eğitimlere katılmak
 • Başvuru raporunu okuyarak, bireysel çalışma aşaması için beklenen değerlendirmeleri yapmak, bireysel çalışma dokümanını doldurmak,
 • Değerlendirme ekibinin yapacağı masa başı uzlaşım toplantısına katılmak,
 • Değerlendirme süreci sonunda ekip üyelerinin birbirleriyle ilgili performans değerlendirmesini yapmak
 • Planlanan saha ziyaretlerinde yer almak ve değerlendirme sürelerine uyum göstermek
 • Etik sözleşmesini imzalamak ve etik şartlara uymak (EK:1 Kuzey Yıldızı Ödülü Değerlendirici Etik Sözleşmesi)

 1. Ekip Lideri: Değerlendirme ekibi içinden en az 2 yıl değerlendiricilik yapmış Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından atanan deneyimli/kıdemli değerlendiricidir.
 • Geri bildirim raporunun son şekline getirilmesi ve nihai geri bildirim raporunun Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’ne aktarılması
 • Geri bildirim raporunun içeriğinin kuruluşu ve uygulamalarını yansıtacak şekilde ve anlaşılır hazırlanmasını ekip üyeleri ile temin etmek,
 • Saha ziyaretine kalan kuruluşların ziyaret programlarının düzenlenmesi ve ziyaretlerin programa uygun
 • biçimde gerçekleştirilmesi,
 • Masa başı uzlaşım toplantılarının öngörülen süre içerisinde ve sonuç odaklı gerçekleşmesinin sağlanması,
 • Masa başı uzlaşım toplantısı öncesi bireysel değerlendirmelerin konsolidasyonunun nasıl yapılacağına (konsolidasyonun kim veya kimler tarafından yapılacağına) karar verilmesi,
 • Saha ziyareti
 • Değerlendirme sonunda ekip üyelerinin performans değerlendirmelerini yapmak
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin geri bildirim raporlarında dil bütünlüğü ve yorumlarla puanların uyumu açısından düzeltme ihtiyacı görmesi durumunda, ilgili geri bildirim raporlarının değerlendirici ekip tarafından yeniden gözden geçirilmesi.
 1. Gözlemci: Değerlendirici ekibi içinden en az 3 yıl değerlendiricilik yapmış Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından atanan veya en az 1 yıllık değerlendiricilik yapmış aynı zamanda gözlemci olacağı yılın tazeleme eğitimini almış değerlendiricidir.
 2. Çalışma Grubu Yöneticisi: Değerlendirme ekibi içinden en az 3 yıl değerlendiricilik yapmış SSSK tarafından atanan değerlendiricidir.

Değerlendirici Eğitimleri

 • Kuzey Yıldızı Ödülü sürecine değerlendirici olarak başvuracak adaylarda ön şart olarak 2 gün sürecek

Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi’ne tam katılma şartı aranır. Katılmayan kişilere değerlendiricilik görevi verilmez.

 • 2 yıl değerlendirici eğitimi alan değerlendiricilerin görev almak için sonraki yıl tazeleme eğitimi almaları ve eğitim programında yer alan atölye çalışmaları ve diğer etkinliklere katılımları zorunludur.
 • Kuzey Yıldızı Ödül sürecine en az 2 yıl ara vermiş değerlendiricilerin, bir sonraki süreçte tekrar görev almaları için Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi’ni yeniden almaları gerekir.
 • Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi katılım bedeli 2000 TL+KDV /kişi’dir. Değerlendirici olarak görev almayanlar bu eğitime bedeli karşılığı katılabilirler.
 • Önceki yıllarda “Kuzey Yıldızı Değerlendiricisi” olarak görev alanlar için Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi ücretsizdir.
 • Kuzey Yıldızı Değerlendiricileri, ETİK ŞARTLAR SÖZLEŞMESİ’ni imzalayarak eğitime katılırlar.                                                                                                                                            
 • Değerlendiricilerin eğitimlerini başarı ile tamamlamış olması ve/veya bunu sertifika yoluyla beyan etmeleri gereklidir.
 • Değerlendiricilere, katılacakları değerlendirmeler için ödeme yapılmamaktadır.
 • Değerlendiricilerin saha ziyareti ulaşım ve konaklama masrafları olması halinde masraflar belgeleri karşılığında TAİDER tarafından karşılanır.
 • Eğitim alan değerlendirici adayının, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde görev alıp almamasına Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi karar vermektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bir sonraki yıl tekrar görevlendirilebilirler.

 1. Ödül Değerlendirme Süreci

 • Değerlendiriciler Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından görevlendirilir.
 • Ödüle yapılan her başvuru için bir değerlendirme ekibi belirlenir. Değerlendirme ekipleri 1 ekip lideri ve değerlendirilecek kuruluşun veya ekibin yapısına ve büyüklüğüne göre 2-4 arasında değişebilen sayıda değerlendiriciden oluşur.
 • Değerlendirme süreci bireysel çalışma, masa başı uzlaşı toplantısı, saha ziyareti, masa başı son uzlaşı toplantısı ve final rapor gözden geçirme olmak üzere 5 aşamadan oluşur.

Bireysel Çalışma: Tüm değerlendiriciler görev verilen kurumun başvuru formunu okur ve her bir kriter bazında

(Yönetişim, Çalışan, Çevre, Toplum, Gelecek Nesiller, Finansal) bireysel tespitler yapılarak ve puan verilere

uygun formatta raporunu hazırlar. 

Masa Başı Uzlaşı Toplantısı: Ekipteki diğer değerlendiriciler ile bir araya gelerek kriter bazlı tespitler

değerlendirilir ve ortak bir rapor hazırlanır.

Saha Ziyareti: Değerlendirme puanı yeterli olan kuruluşlara, saha ziyareti gerçekleştirilir.

Masa Başı Son Uzlaşı Toplantısı: Saha ziyareti sonrası elde edilen tüm tespitler ekip tarafından

değerlendirilerek ortak bir final rapor ve jüri özet bilgilendirme raporu adında 2 adet rapor hazırlanır.

Final Rapor Gözden Geçirme: Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Komitesi talebi üzerine ihtiyaç görülen

hallerde değerlendirici ekiplerden raporların gözden geçirilmesi talep edilebilir.

Tüm bu aşamalarda değerlendiricinin kendisinden beklenen çalışmayı etik kurallara uygun, istenen nitelikte ve

zamanında gerçekleştirmesi beklenir.

Değerlendirici Etik Şartlar Sözleşmesi

Kuzey Yıldızı – Değerlendirici Etik Şartlar Sözleşmesi için tıklayınız!

Etik Şartlar Sözleşmesinin başvuru formu ekinde imzalı olarak dernek merkezine ulaştırılmasını rica ederiz.

Kuzey Yıldızı Hakkında Videolar

Family Business as a Force for Good

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi - Kuzey Yıldızı Ödülleri

TAİDER Kuzey Yıldızı Röportajları-2

2018 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleriü Sahiplerini Buldu

2019 Kuzey Yıldızı Tanıtım Filmi

28 Şubat 2017 Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

2017 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri Süreci

TAİDER Kuzey Yıldızı Röportajları-1

2018 TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri Süreci

Uluslararası FBN Polaris Hareketi Tanıtımı