TAİDER Kuzey Yıldızı:

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü

Değerlendirici Başvuru Formu

 

Kişisel Bilgiler

 

Bağlı Olduğu Kuruluş Bilgileri

 

 

 

Kazanılan Dereceler (üniversite veya eşdeğeri, bunlara ilişkin mezuniyet, sertifika tarihleri ve meslek kuruluşu, vakıf, dernek üyelikleri)

 

Derece veya Üyelikler Alınan Tarih

 

Bilinen Yabancı Diller

Yabancı Dil Düzey

 

Alınan Eğitimler

Kurum - Alan Yıl /Süre

 

 

Verilen Eğitimler

Kurum - Alan Yıl /Süre

 

1-Halen çalışmakta olduğunuz kuruluştan başlayarak geriye doğru son 10 yıl içindeki görevlerinizi, sorumluluk
alanlarınızı, aile işletmelerine yönelik çalışmalarınızı ve görev sürelerinizi yazınız.

 

2-Denetleyici/Değerlendirici olarak daha önce bir projede görev aldınız mı? Evet ise, tarih ve proje ismini
yazınız.

 

3- Neden Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü sürecinde değerlendirici olmak istiyorsunuz?

 

 

4- Sizce Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü sürecinde değerlendirici olmanızı sağlayacak özellikleriniz nelerdir?

 

 

5. Referans olabilecek bir kişiye ait bilgileri veriniz.

 

 

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü sürecinde değerlendirici olarak görev almak istiyorum.  
Değerlendirici başvuru formunda yer alan bilgilerin tarafıma ait, eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.  
Ödül süreci takvimine uygun olarak değerlendirmelere katılmayı, gerekli çalışmalar yapmayı, ilgili rapor ve yazıları hazırlamayı kabul ve taahhüt ediyorum. 

 Sunulan değerlendirici el kitabındaki değerlendirici kriterlerini, etik şartlar ve ödül süreci takvimini okudum aynen kabul ediyorum.

 Gerekirse birden fazla kurumda değerlendirici görevi alabilirim.